PANDEMIER OG KRIG SKAPER USIKKERHET

PANDEMIER OG KRIG I EUROPA GJØR DET VANSKELIG Å ARRANGERE

PÅ GRUNN AV DETTE MÅ VI AVLSYE NOK ET ARRANGEMENT!

Tiden for å etablere reiseselskap er derfor ikke den gunstigste.
Verdenssituasjonen gjør enkelte usikre, og har av den grunn valgt å trekke seg fra vår kulinariske tur i september. Dette har vi selvsagt forståelse for, og vi har med bekgrunn i dette besluttet å måtte avlyse nok en tur.
Med de rammebetingelser vi som et lite, og nyetablert selskap har, ville det ikke være bærekraftig for oss å avvikle turen med et alt for begrenset deltagerantall.
Vi skal nå bruke tiden fremover til å planlegge veien videre for Reiselaget, og vil vurdere å sette samme tur opp på programmet til våren eller høsten 2023.
Close Panel